तिच्या संवादातील मी

मला हसताना आवडते ती
तिला रागावलेला मी..

मला तिचे सुंदर सौंदर्य
तिला तिच्यातला मी..

मला रुसलेली ती
तिला तिच्यात रमलेला मी..

मला आठवणीतली ती
तिला तिच्या पुढ्यात मी..

मला प्रत्येक सकाळ डोळ्यासमोर ती
तिला संध्याकाळी सोबत फिरायला मी..

मला हातात हात तिचा
तिला विश्वासातला मी..

मला प्रत्येक ठिकाणी हवी ती
तिला तिच्या सुख दुःखात मी..

मला प्रेमिका म्हणून ती
तिला जीवनाची साथ बनून मी..

मला जीवनात हवी ती
तिला आयुष्यभरासाठी मी..

मला समजावताना ती
तिला समजून घेण्यासाठी मी..

Advertisement

मला सुध्दा तू अशीच एकदा भेटणा…

सुंदर तुझे हास्य

मनमोहक तुझे रूप

मला सुद्धा तू

अशीच एकदा भेटणा..

शब्दांची रचना तुझी

आहेच किती छान

मला सुद्धा तू

अशीच एकदा भेटणा..

केसात माळूनी

सुगंधित हा गजरा

मला सुद्धा तू

अशीच एकदा भेटणा..

रूप तुझेच छान

सौंदर्याचा मान

मला सुद्धा तू

अशीच एकदा भेटणा..

रूसून बसलेली

फुगवूनी गाल

मला सुद्धा तू

अशीच एकदा भेटणा..

साथ तुझी सोबतीची

नेहमीच अशी राहूनी

मला सुद्धा तू

अशीच एकदा भेटणा..

तु एकदा भेट ना..

तु एकदा भेट ना….तुझ्या आठवणीत रमतय मन
मनाच्या पलिकडे आहेतरी कोण
जिव्हाळाचा जीव हा किती आहे गोड
तुझ्यात जुळतय माझं मन…

भेटीत भेट होते तुझी छान
तुला पाहण्याचे होते मन
तुझ्या बोलण्याचे बोलच गोड
मनाला लावून जातो तुझ्या भेटीची ओढ……

स्पर्श तुझ्या आठवणींचा …..आई ……

तुझ्या त्या नजरेत
ओले होवून भिजवावे
आयुष्याच्या वाटेवर
तुझेच ऐकून राहावे.

मनात काही खंत नको
नको काही बहाणा
तुझ्या प्रीतीच्या मायेसाठी
तुझ्याजवळ राहणेचा हजार बहाणा.

मनोमनी उगीच दाटे
तुझ्या त्या गोड सवयी
तुझे हास्य तुझे बोल
आठवणीत सुद्धा तूच गोड.

In English Version 👇

https://wp.me/pccPQU-h9

सहवास तुझ्या प्रेमाचा ..

गंध कवल्या लहान फुलांचा
सुगंध पसरला चौफेर
तुझ्यातला त्या कोमळ सौंदर्यात
जणू मनाचे मन गुंतवावे…

सहवास तुझा प्रीतीचा
मनास खूप आवडतो
जिव्हाळा लावी मनास
तुझ्या आहील्या वाहिल्या भेटिंचा…

फुलांचा गुच्छ हा शोभतो
जसा वेगवेगळ्या फुलांनी
तुझे रूप तुझे सौंदर्य
निरखून येत लाजतांना…

हास्य तुझे गोड ते
मनास छान भावते
तुझ्या लाजण्याने
मनाला खूप हसवते…

तुझ्यावरच प्रेम
असेच राहू दे
तुझ्या प्रितीच्या सहवासात
आनंदाने नहाळू दे…

मी तुझ्यावर प्रेम करतो ….

जीवलग मैत्री

सोबत अशी काही असावी
आयुष्यभर टिकून उरावी..

लहानपणाची मैत्री ही काही अशीच असावी
सुख दुःखात सहभागी नेहमीच रहावी..

थोडी मस्ती असावी
थोडा राग रुसवा रहावा ..

कधी जवळ असावी
कधी खूप दूर असावी..

मिळत राहोत काही बहाणे
एकत्र भेटीत भेटी होण्यासाठी..

मित्रांनी ही मैत्री सोबत
फार काळ टिकून धरावी..

आयुष्याच्या वळणावळणावर
साथ सोबतीची मिळत रहावी..

जन्म हा छोटासा
खेळ कुदण्याचा असावा..

मैत्रीच्या भेटीस काही अडथळा नसावा
खूप सारा भेटीचा बहाणा असावा…

मैत्री काहीशी नसावी
भावंड जशी काहीशी वाटावीत..

जीवन आनंदाचे

जीवन सारे आनंदाचे असावे

दुःखाला पर्यायच नसवा.

आयुष्याला नवनवीन असावेत

हवे तेच तसेच मिळावे.

नाराजीला भर काही असावा

रुसवा काही क्षणात जावा.

आनंदाचे जीवन हे

असेच काहीसे असावेत.

जिवलग अशी मैत्री असावी

भांडणास काही कारणे नसावीत.

जीवन असे आनंदी असावे

सोबतीची साथ असावी.