आठवणीतील एक शाळा…

लहानपणीची मज्जा वेगळीच होती

शाळेसभोवती मैदाने ही होती.

शाळा आमची सकाळची होती

धावपळीची गंमत थोडी वेगळीच होती.

आईचे बोट धरून चालत जाई

शाळेच्या आवारात रडू सुद्धा येई.

लहान लहानशी वस्ती होती

सख्या सवंगड्यांची साथ जशी मोठी.

मध्ये मध्ये सुट्टी खरीच होती

तरी सुद्धा आई फटक्याने कबळी होती.

शिक्षणाचा वाटे खूप हेवा

सोबतीची चार मित्र होती.

बाईंची मनात भिती सुद्धा होती

अभ्यासाची सवय लागून गेली.

मस्तीचा नव्हता काही बहाणा

मित्रांची टोळी आगाव होती.

शाळांची गुणवत्ता यादीत होती

मस्तीसाठी मित्र शुर ही होती.

झाडांचा भवती रिंगण जशी मोठी

बसण्याचा आनंद तिथेच भेटी.

मज्जा तर खरी डब्ब्यांची होती

कोणी काय आणलं त्याची शान मोठी.

मित्र मैत्रिणींची संगत खरी होती

आयुष्यभराच्या आठवणीला तीच मोठी.

मित्रांच्या सहवासात गोडी खूप होती

त्यावेळी सगळ्यांमध्ये वेळ ही होती.

शाळा सोडूनी खूप वर्षे झालीत

आज मनात शिक्षकांची यादी होती.

लहानपणीची मज्जा वेगळीच होती

शाळेसभोवती मैदानी जशी मोठी.

वर्षातून कधी मित्र भेटून जाई

जपून राहिलीत मैत्री मित्रांची भेटी.

शाळेची मैदान अशी काही होती

चार चौघांना जोडून गेली.

आजही शाळा तशीच होती

चार एक शिक्षक बदलून गेली होती.

आठवणींचा लळा खूपच आहे

शाळेची एक वेगळीच गंमत होती.

मित्र सुद्धा आज खूपच होती

सगळ्यांना कामे जुपलेली होती.

शाळा ही शाळा होती

कल्पनेला एक पालवी होती.

शिकून सारे पुढे काही गेलो

कामाला भर होवून गेली.

मनाची ही संकल्पना अशी काही होती

शाळेत शिकण्याची आता ही इच्छा तेवढीच होती.

माझ्या शाळेतील शिक्षक व आठवणीतील शाळेतील दिवस 👇

एक स्वतचे जग …

स्वप्नाच्या पलीकडे

स्वतःचे काही असावे.

अस्तित्वाचे काही

गुणगान नसावे.

प्रत्येक ठिकाणी

थोडी ओळख रहावी.

स्वतच्या जगात

आपली छोटी मोठी नाती असावी.

जगणे काहीसे

सोपेही व्हावेत.

अडचणीला काही

जागाच नसावी.

सोबतीला असावी चार चौघे

काही मित्र राहावेत.

आयुष्य सारे निघत जाते

जगण्याची मज्जा घेत जावी.

बचपन ही सही था ।। 🤗🤗🤗😃😃😊😜😜😍🤪🤪

बचपन ही सही था
शरारतों से भरा हुआ था ।।

मां का प्यार था
छोटिसी थी यह जिंदगी ।।

रोना भी यही था
हसने के भी बहाने थे ।।

छोटे छोटे भाई बहन
मस्ती भरे ओ दिन थे ।।

हसा बसा यह पल
मां बाप का ही साया है ।।

देर से उठाकर भी
हरा भरा दिन था ।।

ना कोई काम था
ना कोई परेशानी थी ।।

छोटासा यह बचपन
नखरे बहुत बड़े थे ।।

मां की कभी डाट थी
तो कही मां की ममता भी थी ।।

गुजर गया छोटासा बचपन
गुजर गया हो अपानसा वक्त ।।

आज हुए बड़े हम
परेशानी से घेहेर हुए ।।

रोना तो आज भी आता है
बीत गया हो कल का पल ।।

A precious moment

Cohabitation moment after life partner ..
When the first happiness of your life, the moment of becoming a mother or father ..
Happiness and peaceful life near mother after birth ..
Caring for the mother and caring for the environment around her.
Talking to your mother, or trying to talk to her …
When you and your family live together and have a satisfying time and closeness between them.

The moment is of the moment
Something like that should stay ..

Everyone loves it
Come back …

This is the moment of the moment
Go valuable with life ..

Near everyone
One should be your person.

Life partner
There should be joy of love..

Holding hands in the journey of life is also for life ..
A moment of travel and fun …
The joy and excitement of seeing the memorable photos and the romantic memories ..
A little bigger fun ..

एक क्षण मौल्यवान

आयुष्याच्या साथीला साथ जोडल्यानंतरचा सहवासिक क्षण..
जेव्हा आपल्या जीवनातील पहिल्यांदा झाल्याला आनंद , आई किंवा वडील झालेला क्षण..
जन्मानंतरचे आई जवळील सुख शांतमय जीवन..
आईचं सांभाळणं आणि तिच्या सभोवतालचे वातावरण संघोपण.
आईच्या जवळ आपलं कुरकुर करणे किंवा आईशी आपला संवाद बोलण्याचा प्रयत्न…
आपण आणि आपले कुटुंब जेव्हा एकत्रित राहणे आणि त्यांच्यातील संतुष्टमय वेळ आणि आपलेपणा..

क्षण हा क्षणांचा

असाच काहीसा राहावा..

सगळे आवडते

परतुनी यावे..

क्षणातील क्षण हे

मौल्यवान जावेत..

प्रत्येकाच्या जवळ

एक आपलासा असावा..

जीवनाच्या सोबतीला

प्रीतीचा हर्ष जाणावा..

जीवनाच्या प्रवासात हातात हात धरणे तो सुद्धा जीवनभरसाठी..
एक क्षण प्रवास आणि मौजमस्ती…
आठवणीतील फोटो पाहण्याचा आनंद आणि उत्सहिकता व रम्यमय आठवण..
थोडेसे मोठ्याजल्यावरची मौजमस्ती..

Companionship of your love ..

The smell of small flowers
The fragrance spread all around

In that gentle beauty of yours
As if to engage the mind of the mind …

The companionship of your love
The mind loves it so much

Your heart is mad at me
Since you have some meet for me

The bouquet is beautiful
As with different flowers

Your form, your beauty
You look so nice when you are shy.

This is your sweet smile
The mind feels good

I am ashamed of you
Makes the mind laugh a lot.

Love you
Let it be

In the company of your love
Let me bathe with joy.

वाढदिवसाच्या मनःपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा मायरा..🤗🤗🤗🤗😍🥰🥰😘✨✨✨✨🎂🎂✨✨✨✨

सुर्याच्या किरणांनी
सुंदर ही पहाट झाली..
पक्षांच्या थव्यांनी
किलबिलाट सुरू केली..

फुलांच्या पाकळ्या जणू
फुलून काहीशा आल्या..
सुगंध हा हवेने
चौफेर पसरवला..

दिवस हा जल्लोषाचा
आनंद घेवून आला..
सर्वांच्या सुंदर शुभेच्छांनी
मनास हरवून गेला..

मस्ती मज्जेची
वय ही लहानशी
आईच्याच सभोतीला
मन आनंदित होई..

वाढदिवसाच्या मनःपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा मायरा