रंगपंचमी ( होळी )

रंग हा गंध हा
रंगाने उधळला
सर्वाचे जीवन
आनंदी करण्यास आला.

रंगाने केलीच वेगळीचं मज्जा
आपल्यांच सोडा दुसऱ्या जोडा
आनंद हा सर्वांना आला
नात्यांना घट्ट करून गेला.

पाण्याचे फवारे
चौफेर उडवले
अंगावर शहारे
जाणवून आलेत.

केली सारी मौज मज्जा
आपल्यांचा आपुलकी
जसा हा सणच नवा
एकत्र आले जुडूनिया.

क्षणातील क्षण हा
वेगळाच हवा
आपल्यांचा तिथे
आपलेपणा हवा.

Advertisement

पाऊस वारा

पावसाच्या थेंबाने
ओलावा हा झाला

गंध हा मातीचा
चौफेर पसरला

थेंबात थेंब हा पाण्याचा
मनास उत्साह आनंद झाला

बऱ्याच दिवसांनी
पावसाळा हा आला

मनाच्या एकांताला
स्पर्श करू गेला

गार हा वारा

मनास काही सांगून गेला…