प्राधुरभाव अश्रूंचा

अश्रूंना वाट तेव्हाच मिळते ; जेव्हा त्यांना पुसणारे हात शाबूत असतात…
जेव्हा पुसणारेच हात अस्तित्वात नसतात तेव्हा
त्या अश्रूंचे रूपांतर नक्कीच एका लाव्ह्यात झालेले असते….!

Advertisement